• XƯỞNG IN
  • Name card* giấy C300- cán mờ 2 mặt. Xem giá
Hover on the image to zoom

Name card* giấy C300- cán mờ 2 mặt. Xem giá

Thời gian có hàng 1-2ngày . Giao nhận tại địa chỉ khách+15.000đ/1lần  
Danh mục:

Mô tả

Thời gian giao hàng :1-2 ngày .

Khách hàng cung cấp file in ấn . Nhận file pdf. Size in 9*5.5cm. Chữ cách lề tối thiểu 3-4mm (4 bên).

Hàng giao nhận tại  địa chỉ khách.HCM  +10.000đ  -15.000đ (thời gian giao nhận +2-3 ngày).

Bảng giá :

 

0944788699
0944788699