KINH DOANH
Nhận file báo giá
IN HÓA ĐƠN
 Giá vàng
ĐVT: tr.đồng/lượng
Loại Mua Bán
 Tỷ giá

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Báo cáo thường niên là tài liệu có tính đúc kết, báo cáo thường niên cung cấp ra bên ngoài cái nhìn toàn diện về công ty qua một năm hoạt động. Gọi là báo cáo (annual report) thì nội dung cần đầy đủ và xúc tích. Báo cáo cho ai? Trước là giới tài trợ, là cổ đông, trái chủ, ngân hàng. Kế đến là giới quan tâm, là khách hàng, đối tác, nhà đầu tư tiềm năng, giới truyền thông...

Báo cáo thường niên (annual report) là báo cáo định kỳ về hoạt động và kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chánh. Trong báo cáo thường niên, người ta mô tả các hoạt động kinh doanh trong năm và trình bày kết quả hoạt động này thông qua các bản báo cáo tài chánh (Balance sheet, Profit & Loss, Cashflow statement) cùng các diễn giải (notes to financial statements).

Báo cáo thường niên sở dĩ ngày càng được đặc biệt chú trọng do đây là phương tiện truyền tải hình ảnh công ty, khẳng định tính chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu minh bạch, thể hiện sự nghiêm túc và trách nhiệm của giới lãnh đạo quản trị doanh nghiệp. Cho dù có thể có hướng dẫn về một số nội dung, trong thực tế không có (hay không nên có) báo cáo nào giống báo cáo nào. Nghĩa là luôn có sự khác biệt; luôn cần có sáng tạo để có nét riêng, để tài liệu này có thể được gọi là “tác phẩm”.

Xem bảng giá tại đây

Các Sản Phẩm Cùng Loại :