KINH DOANH
Nhận file báo giá
IN HÓA ĐƠN
 Giá vàng
ĐVT: tr.đồng/lượng
Loại Mua Bán
 Tỷ giá

KỶ YẾU

KỶ YẾU

Kỷ yếu được định nghĩa là : Tập ghi chép lại những điều cốt yếu. Đây là tiếng Hán đã được thuần Việt. Bố cục của một cuốn kỷ yếu kỷ niệm ngày thành lập hoặc kỷ niệm một việc thường như sau: Bài giới thiệu chung, Các thành tựu tiêu biểu, Cảm tưởng của các thành viên, Quá trình làm việc hoạt động, hình ảnh.... có thể dựa vào đặc điểm của tổ chức hay công ty, lớp, khoá học của mình để thêm những mục khác hoặc bớt đi nếu cảm thấy không cần thiết.

Xem bảng giá tại đây

Các Sản Phẩm Cùng Loại :