KINH DOANH
Nhận file báo giá
IN HÓA ĐƠN
 Giá vàng
ĐVT: tr.đồng/lượng
Loại Mua Bán
 Tỷ giá

GIẤY KHEN

GIẤY KHEN

Giấy khen là một hình thức trao tặng, tuyên dương thành tích, hiệu quả của một cá nhân, đơn vị, tập thể. Để thể hiện tính trang trọng và giá trị của sự tuyên dương đó thì bằng khen đẹp là một yếu tố quyết định.

Trong quản lý và trong việc làm thương hiệu thì Giấy khen là điều cần thiết, nhiều đơn vị khi in ấn vẫn chưa chọn được mẫu Giấy khen được thiết kế cho hài hoà và đúng với đơn vị cấp bằng.

Xem bảng giá tại đây

Các Sản Phẩm Cùng Loại :