KINH DOANH
Nhận file báo giá
IN HÓA ĐƠN
 Giá vàng
ĐVT: tr.đồng/lượng
Loại Mua Bán
 Tỷ giá

Dịch vụ

flower

Thành phẩm

 

Đóng cuốn

    . Bao gáy

    . Đóng lò xo

    . Ghim giữa.

Bồi

    .  Bìa menu

    . Catalogue

    . Đế lịch

Cán màng : bóng, mờ .

In film trong 3M, decal các loại

In dữ liệu biến đổi

* Cắt – cấn – bế – dán – khoan lỗ – bo góc.

* Ép kim nổi , uv .