Hover on the image to zoom

Decal giấy kraft (da bò)

Decal giấy kraft (da bò). Lên nhãn chai lọ, sản phẩm hand made* cắt -dập hình dáng tự do.Nhận lên thiết kế + in ấn cho sản phẩm hand made số lượng ít.
Danh mục:

Mô tả

Decal giấy kraft (da bò). Lên nhãn chai lọ, sản phẩm hand made* cắt -dập hình dáng tự do.

Nhận lên thiết kế + in ấn cho sản phẩm hand made số lượng ít.

0944788699
0944788699