Hover on the image to zoom

Versus by Versace

XX: USA

Mô tả

Với thiết kế độc đáo 1/2 mặt trong suốt xuyên thấu
* Case 33, mỏng vừa
* Mặt chải tia
* Dây kim loại bạc

0944788699
0944788699